expertise.

Voor iedere herstelling wordt een gedetailleerd bestek opgemaakt voor de expertise en ter voorlegging aan de verzekeringen. Een jarenlange ervaring laat ons toe nauwkeurige doch volledige bestekken te maken voor een optimale herstelling van uw wagen.

Ook hier komt de informatica ter hulp en worden de bestekken elektronisch verwerkt en doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappijen. Zij beslissen of er al dan niet bijkomend een expert moet langskomen. Eens via het Winformex systeem goedkeuring voor de herstelling werd verkregen kan men niet meer voor verassingen en onverwachte uitgaven komen te staan.

Als erkend hersteller voor de meeste verzekeringsmaatschappijen kunnen wij direct alle facturen verrekenen zodat je geen zware kosten moet voorschieten.